>Der er mange grunde til, at mennesker blokerer for ikke at være rigtig kreative: Vi har svært ved at tænke ud af boksen (structured imagination), kommer hurtigt ind i en bestemt tankebane (fixation) og bliver påvirket negativt af den gruppepsykologi, der foregår i gruppen, hvor vi udvikler idéer. Faktisk har det vist sig, at grupper, der brainstormer, kommer op med færre idéer end dem, der blot sidder hver for sig og skriver idéer ned.

Dette foredrag i kreativitet handler om, hvad kreativitet er, hvordan man er mest muligt kreativ og gennemgår teknikker til sammen at udvikle idéer sammen i grupper. Der bliver set på psykologiske forklaringer af, hvorfor mennesker blokerer og grundreglerne for hvordan et idéudviklings-seminar skal planlægges.

Der indgår elementer og historier i foredraget, der netop eksemplificerer kreativitet og innovation. Heriblandt den flyvende kylling...


Kontakt dlb
Man kan altid uforpligtende kontakte dlb>dk og høre mere om foredrag og muligheder - eller hvis man blot har et spørgsmål.

< Tilbage / Andre foredrag

 

Kreativitet