>

Referencer:

  • DJØF
  • Copenhagen Business School
  • Venstres Ungdom
  • CA a-kasse
  • Post Danmark
  • Københavns, Syddansk og Århus Universitet
  • Personlige klienter

Publikationer:

I de fysiske medier:

dlb>dk
dlb>dk er foredrags- og coachingvirksomhed drevet af konsulent og coach Jacob de Lichtenberg. Med en baggrund i psykologi, organisationsteori og ledelse er Jacob de Lichtenberg teoretisk funderet indenfor flere forskellige felter, hvilket også afspejles af de forskellige ydelser hos dlb>dk. Senest har Jacob de Lichtenberg udgivet bogen: "Kropssprogets Psykologi", som omsætter psykologiske principper i nonverbal kommunikation til praksis.

 

dlb>dk
Coaching & Foredrag