>


Stanford Prison Experiment viser bl.a. hvordan ledelsesmæssige rammer er altafgørende for, hvilken kultur man får skabt i sin virksomhed, og hvordan medarbejderne handler.

Socialpsykologien er grundlaget for store dele af de teorier, der anvendes i organisationsteori og i ledelsesmæssige sammenhænge i nutiden. Derfor giver forståelsen af de bagvedliggende teorier i socialpsykologien en større forståelse for, hvorfor man nu om dage har bestemte ledelsesmæssige anbefalinger og opfattelse af, hvorfor medarbejdere skal behandles, som de skal.
Foredraget tager udgangspunkt i de klassiske socialpsykologiske teorier og eksperimenter, og gennemgår blandt andet emnerne:

  • Social Influence: Hvordan bliver vi påvirket af andre menneskers tilstedeværelse og hvilke mekanismer ligger til grund for disse påvirkninger
  • Gruppe-processer: Klassiske og nyere faktorer, der påvirker performance i grupper.
  • Selv-perception: Hvordan opfatter vi os selv i forhold til andre , fx når vi skal evaluere eller bedømme vores egen præstation.
  • Social-perception: Hvordan danner vi vores indtryk af andre mennesker og vurderer dem
  • Attitudes: Hvordan ændrer vores holdninger sig i forhold til vores egne handlinger, informationskilden og timingen af informationen

Kontakt dlb
Man kan altid uforpligtende kontakte dlb>dk og høre mere om foredrag og muligheder - eller hvis man blot har et spørgsmål.

< Tilbage / Andre foredrag

 

Socialpsykologiens grundlag